Telefon

+38 063 468 0140

WhatsApp & Viber

+38 063 468 0140

E-Mail

ukrainetime50@gmail.com

Ofis

Kharkiv, Mironositskaya 92

blog article

Karazina Harkov Ulusal Üniversitesi

1804 yılında kurulan üniversite 2 yüzyılı aşkın süredir kesintisiz eğitim vermektedir.1956 yılından bu yana dünya genelinden öğrenci kabul eden bu köklü eğitim kurumu her yıl sayısız öğrenciyi çatısı altına almaktadır ve bir o kadar da öğrenciyi başarı ile mezun ederek iş hayatına kazandırmaktadır.

Harkov Karazin Üniversitesi gerek sayısal gerek sözel bölümlerde nitelikli ve modern eğitim sürecinden geçmiş öğrenciler yetiştirmektedir. Üniversite bölümlerinden bazıları;

BİYOLOJİ FAKÜLTESİ BÖLÜMLER
BİYOKİMYA
• Botanik ve bitki ekolojisi
• Genetik ve sitoloji
• Zooloji ve Hayvan Ekolojisi
• Mikoloji ve fitoimmunoloji
• Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji
• İnsan ve hayvan fizyolojisi
• Bitki ve mikroorganizmaların fizyolojisi ve biyokimyası

JEOLOJİ, COĞRAFYA, REKREASYON VE TURİZM FAKÜLTESİ BÖLÜMLER
Hidrojeoloji
• jeoloji
• Mineraloji, petrografi ve mineraller
• Sosyo-ekonomik coğrafya ve bölgesel çalışmalar
• Fiziki Coğrafya ve Kartografa

EKOLOJİ FAKÜLTESİ BÖLÜMLERİ
Ekoloji ve neo-ekoloji
• Çevre güvenliği ve çevre eğitimi
• Çevresel izleme ve çevre yönetimi

EKONOMİ FAKÜLTESİ BÖLÜMLER
Ekonomi ve Yönetim
• Ekonomik Sibernetik ve Uygulamalı Ekonomi
• İktisat teorisi ve ekonomik yönetim yöntemleri
• Uluslararası Ekonomi ve Dünya Ekonomisi
• Dış ekonomik faaliyetlerin pazarlanması ve yönetimi
• Ekonomide matematiksel yöntemler
• İstatistikler, muhasebe ve denetim
• Finans ve Kredi

YABANCI DİL FAKÜLTESİ BÖLÜMLER
• İngilizce
• İngiliz filolojisi
• Ticari Yabancı Dil ve Tercüme
• Yabancı dil öğretme yöntemleri ve uygulamaları
• Almanca ve Fransızca dilleri
• Almanca filolojisi ve çeviri
• Roma filolojisi ve çeviri
• Doğu dilleri ve kültürlerarası iletişim
• İngilizce çeviri kuramları ve uygulamaları

TARİH FAKÜLTESİ BÖLÜMLER
Antik dünyanın ve Ortaçağın hikayeleri
• Doğu Avrupa Tarihi
• Ukrayna tarihi
• Tarih Yazımı, Kaynak Çalışmaları ve Arkeoloji
• Yeni ve yakın tarih

BİLGİSAYAR BİLİMİ FAKÜLTESİ BÖLÜMLERİ
Elektronik ve kontrol sistemleri
• Sistem ve teknolojilerin simülasyonu
• Teorik ve uygulamalı sistem mühendisliği
• Yapay zeka ve yazılım
• Bilgi sistemleri ve teknolojilerinin güvenliği

MATEMATİK VE BİLİŞİM FAKÜLTESİ BÖLÜMLERİ
Yüksek Matematik ve Enformatik
• Uygulamalı Matematik
• Teorik ve Uygulamalı Bilişim
• Temel Matematik

ULUSLARARASI EKONOMİK İLİŞKİLER VE TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMLERİ
Uluslararası ilişkiler, uluslararası bilgi ve güvenlik
• Uluslararası ekonomik ilişkiler
• Uluslararası İşletme ve Ekonomik Teori
• Turist işletmesi ve ülke çalışmaları

TIP FAKÜLTESİ
Kadın Hastalıkları ve Doğum
• İnsan anatomisi
• Dahili tıp
• Hijyen ve Sosyal Tıp
• Genel ve Klinik İmmünoloji ve Allerji
• Genel Pratik-Aile Hekimliği
• Genel ve Klinik Patoloji
• pediatri
• Psikiyatri, narkoloji, nöroloji ve tıbbi psikoloji
• Cerrahi hastalıklar
• Cerrahi Hastalıklar, Cerrahi Cerrahi ve Topografik Anatomi

PSİKOLOJİ FAKÜLTESİ BÖLÜMLERİ
Genel psikoloji
• pedagoji
• Uygulamalı psikoloji
• Psikolojik danışma ve psikoterapi

RADYOFİZİK, BİYOMEDİKAL ELEKTRONİK VE BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ BÖLÜMLERİ
• Kuantum radyofiziği
• Uzay Radyofiziği
• Moleküler ve tıbbi biyofizik
• Uygulamalı elektrodinamik
• Teorik Radyofizik
• Çok yüksek frekansların fiziği
• Fiziksel ve biyomedikal elektronikler ve entegre bilgi teknolojileri

SOSYOLOJİ FAKÜLTESİ BÖLÜMLERİ
Medya İletişimi
• Sosyolojik araştırma yöntemleri
• Siyaset sosyolojisi
• Uygulamalı Sosyoloji ve Sosyal İletişim
• sosyoloji
• Yönetim ve Sosyal Hizmet Sosyolojisi

FİZİKSEL VE ENERJİ FAKÜLTESİ BÖLÜMLERİ
Fiziksel ve enerji sistemlerinde bilgi teknolojileri
• Yaşam güvenliği
• Termal Fizik ve Molekül Fiziği
• Geleneksel olmayan enerji teknolojileri ve ekoloji fiziği

FİZİKSEL VE TEKNİK FAKÜLTESİ BÖLÜMLERİ
Reaktör yapım malzemeleri ve fiziksel teknolojiler
• Uygulamalı Fizik ve Plazma Fiziği
• Teorik Nükleer Fizik ve OI Akhiezer adını taşıyan Yüksek Matematik
• Nükleer ve tıbbi fizik

FİZİK FAKÜLTESİ BÖLÜMLERİ
Astronomi ve Uzay Bilişimi
• Daha Yüksek Matematik
• Deneysel fizik
• Genel fizik
• Akademisyen I. M. Lifshitz Adında Teorik Fizik
• Kristallerin fiziği
• Düşük sıcaklık fiziği
• Katıhal Fiziği
• Fiziksel optik

FİLOLOJİ FAKÜLTESİ BÖLÜMLERİ
Yabancı edebiyat ve klasik filoloji öyküleri
• Rus edebiyatının hikayeleri
• Ukrayna Edebiyatının Öyküleri
• gazetecilik
• Genel ve Uygulamalı Dilbilim
• N dili
• Ukraynaca dili

FELSEFE FAKÜLTESİ BÖLÜMLERİ
• Valeology
• Siyaset bilimi
• Kültür teorileri ve bilim felsefesi
• Profesör J. B. Shada'nın Adını Aldığı Teorik ve Pratik Felsefe
• Ukrayna Etütleri

KİMYA FAKÜLTESİ BÖLÜMLERİ
İnorganik kimya
• Organik Kimya
• Uygulamalı Kimya
• Fiziksel kimya
• Kimyasal Metroloji
• Kimyasal Malzeme Bilimi

HUKUK FAKÜLTESİ BÖLÜMLERİ
Devlet hukuku disiplinleri
• Anayasa ve belediye hukuku
• Ceza hukuku disiplinleri
• Uluslararası ve Avrupa hukuku
• Medeni hukuk disiplinleri

KARAZİN İŞLETME FAKÜLTESİ

Bu bölümlerin altında yer alan dallarda öğrenciler eğitim alabilmekte, istedikleri takdirde aldığı eğitimi taçlandırmak için yüksek lisans ve doktora bölümlerine de yine bu köklü eğitim kurumunda devam edebilmektedir.

Eğitim, meyvenin kendisi değil, meyve ağacından meyve toplamaya yarayan bir merdivendir.

Aristoteles

Harkov Karazin Üniversitesi’nde dünya standartlarında eğitim veriliyor olması en önemli tercih sebebidir. Öğrenci dünya genelinde kabul görmüş, modern teknolojiye uyumlu ve geliştirilebilir eğitim programları ile eğitim almaktadır.

Harkov Karazin Üniversite Hazırlık Fakülte Yüksek Lisans

 

Ailelerin gelir düzeyini göz önünde bulundurarak, öğrencilerimizin en uygun şartlarda Yurt dışında Üniversite Eğitimi alabilmeleri için tavsiyelerde bulunuruz...

Ukraine Schools

Ukrayna Üniversiteleri
Kharkiv, Mironositskaya 92
+38 063 468 0140
ukrainetime50@gmail.com

Neden Ukrayna ?

Ukrayna Üniversitelerinde okumak özellikle son yıllarda tercih edilen seçenekler arasındadır.

Ukrayna Üniversiteleri, Avrupa Birliği Üniversitelerince denk olarak kabul edilmektedir.

Copyright © Ukrayna Eğitim Danışmanlığı